Onderzoek naar Fijnste Motoriekmethode (Table Stars) gestart

(Bron: nttb.nl) Tijdens de WK in 2011 heeft de Nederlandse Tafeltennisbond het lesprogramma genaamd Table Stars gelanceerd. Bij Table Stars maken kinderen vanaf 6 jaar op speelse wijze kennis met de tafeltennissport. De oefeningen sluiten aan bij de doelgroep en dragen bij aan het spelplezier.

Het lesprogramma is gestart met als uitgangspunt dat tafeltennis een motorisch moeilijke sport is voor kinderen op jonge leeftijd. Dit specifieke lesprogramma zorgt voor een betere aansluiting vanuit de schoolgymles (TableStars@school) naar de tafeltennisvereniging (TableStars@theclub) in deze jonge groep.

Naast het vinden van een betere aansluiting naar de tafeltennissport is het doel van Table Stars ook dat dit lesprogramma bijdraagt aan zowel de motorische als de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij gaat het voornamelijk om de ontwikkeling ten aanzien van balans, oog-hand coördinatie, object controle / manipulatie en selectieve aandacht. Om die reden is de slogan ‘De Fijnste Motoriekmethode’ in het leven geroepen. Deze veronderstelling wordt gesteund vanuit wetenschappelijke literatuur (Faber et al., 2016; Best, 2010; Westendorp et al., 2014). Echter, de effectiviteit van Table Stars op deze motorische en cognitieve ontwikkeling is tot op heden nog niet getoetst bij kinderen.

Om die reden is op dit moment een studie gestart om te onderzoeken of er aanwijzingen zijn voor een positief effect van Table Stars ten aanzien van de motorische en cognitieve ontwikkeling bij kinderen uit het reguliere basisonderwijs (groep 3 t/m 8). Twee middelgrote scholen (obs De Hietweide in Twello en obs De Vlonder in Hattem) nemen deel aan het onderzoek, dat bestaat uit een testbatterij en een 5-lessenreeks (1 Table Stars les per week, 5 achtereenvolgende weken). Het onderzoek is valide en betrouwbaar bevonden in eerdere studies en wordt veelvuldig in de praktijk toegepast.

In de periode november 2017 – februari 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd door Irene Faber. De Table Stars lessen worden verzorgd door Sven Groot (NTTB) en John van Hoeven.

Naast het onderzoek wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een upgrade van het huidige merk Table Stars. Enkele nieuwe spelvormen worden toegevoegd, de uitstraling en merchandise krijgen een prominentere rol en er worden communicatiemiddelen voor verenigingen ontworpen en digitaal beschikbaar gesteld. We berichten hier op een later tijdstip zeker nog over! Nu al meer informatie? Neem dan contact op met Marthijn van der Wal, vanderwal@tafeltennis.nl.