TTV Smash’73/YOB viert jubileum met sfeervolle receptie!

De oprichting van de Udense tafeltennisvereniging vond plaats in het jaar 1973, in Hotel Restaurant Centraal aan de Udense Markt. Vrijdag 11 januari 2013 vierde de club haar veertigjarig bestaan met een gezellige receptie in Sport- en Evenementencentrum De Schaapskooi aan de Hockeyweg.

Nostalgie speelde uiteraard een grote rol tijdens deze bijeenkomst; met name oud-voorzitter blikte op een aanstekelijke manier terug op de rijke historie van de club, met veel hoogte- en dieptepunten. Maar ook de toekomst kwam ruimschoots aan de orde en de voorzet daartoe werd onverwacht gegeven door burgemeester Henk Hellegers.

SONY DSC

Voorzitter René Gabriels benadrukte dat de vereniging méér is dan een groep tafeltennissende mensen. Een vereniging kan immers niet bestaan zonder de onbaatzuchtige inzet van de vrijwilligers en de ondersteuning van sponsoren. Hij sprak dan ook nadrukkelijk zijn dank uit aan al die mensen die de club door de jaren heen hebben gesteund en uitte blijdschap dat de tafeltennisvereniging in softwareontwikkelaar YOB sinds enkele jaren een stabiele en loyale hoofdsponsor heeft. Verder gaf hij aan dat deze receptie in feite een startschot is voor meerdere activiteiten die dit jaar in het kader van het jubileum worden georganiseerd. Tot slot meldde de voorzitter dat hij blij was te kunnen melden dat oud-international Han Gootzen heeft toegezegd ook dit jaar de jeugdselectie van de vereniging te trainen.

Burgemeester Hellegers

Na de voorzitter was het tijd om het enige nog actieve lid van het eerste uur in het zonnetje te zetten: Wim Oppers. Het erelidmaatschap kon niet meer aan hem vergeven worden omdat hij dat al is; daarom kreeg hij een pen uitgereikt. Vervolgens was het de beurt aan burgemeester Hellegers die zich –met een knipoog- vertelde dat hij zich vooraf had afgevraagd of gemeente niet beter wethouder Vonk en gemeentesecretaris Smarius als afvaardiging hadden kunnen sturen. Die stonden immers in de finale van het prominententoernooi tijdens de Open Udense. Maar aangezien de club een heuse trofee naar hem had genoemd, was hij toch zelf maar gekomen. Hij feliciteerde de vereniging van harte en beloofde èn passant dat de gemeente er alles aan zal doen om Smash’73 een ‘thuis’ te geven, in het geval de huidige thuislocatie eindig blijkt te zijn.

Een nieuw Indoor Sportcentrum in Uden?

Die laatste opmerking vormde voor Ronald van Grunsven van YOB een mooi opstapje naar zijn verhaal. Ook hij ging in op de ‘eindstatus’ van het huidige onderkomen van Smash’73 omdat het Sport- en evenementencentrum De Schaapskooi een te grote concurrent zou zijn van de nieuwe evenementenlocatie in het centrum van Uden. Van Grunsven vond het vreemd dat de Gemeente zich daarmee bemoeide en vroeg hij zich ook af wat dan die concurrerende activiteiten zijn. Met uitzondering van Knoerissenevenementen vinden er in De Schaapskooi volgens hem activiteiten plaats die nooit en te nimmer naar de markt zullen komen. Desondanks wil Van Grunsven graag samen met de Gemeente Uden kijken naar de mogelijkheden om in ieder geval tot een tijdelijke oplossing te komen. Voor de langere termijn wil Van Grunsven de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot het Indoor Sportcentrum Uden, dat onderdak moet bieden aan verenigingen met een accommodatievraag. Niet alleen voor zaalsporten, maar eventueel ook voor watersporten. Daarbij denkt hij in de richting van een combinatie van wonen en sporten, bij voorkeur op het DICO terrein.  Van Grunsven maakte van de gelegenheid gebruik om zowel de Gemeente Uden als andere verenigingen uit om met hem in gesprek te gaan over dit onderwerp.

De Club dat zijn wij!

Oud-voorzitter Marijn Jansen hield een mooi exposé over de geschiedenis van club die -net als hijzelf- een veertiger is. Hij keek een beetje met weemoed terug op het Uden van toen, waarin je als Udenaar de zekerheden had dat Schampers burgemeester was en je ijsje haalde bij Klotz. De eerste jaren was de vereniging gevestigd in het Trefcentrum in de Bitswijk, later in de Kruisherensticht aan de Kerkstraat. Middels allerlei ludieke acties wist de club in de jaren ’80 zoveel geld bij elkaar te sprokkelen voor een eigen locatie, schuin tegenover de huidige ‘huisvesting’. In 1999 ging het vervolgens zo slecht met de vereniging dat de vereniging dit gebouw weer moest verkopen. Smash’73 vond onderdak in Sport- en evenementencentrum De Schaapskooi. Naast de vestigingslocaties, liet Jansen een aantal markante figuren de revue passeren. Vanaf founding father Arie van Ballegoijen via Karel Leijten, de reeds genoemde Wim Oppers en Henri van Santen tot de huidige generatie aanjagers zoals Marloes van de Locht, Michiel Hagen, Nadra Krook en René Gabriels. De club is weer helemaal terug en heeft met de Open Udense een toernooi met een landelijke uitstraling. Zo heeft hij bij zijn huidige club in Eindhoven gemerkt: ‘tot in Budel heeft men het over de Open Udense’. Jansen eindigde zijn voordracht met de vaststelling dat de vereniging alles heeft overleefd dankzij de inzet van de mensen zelf. ‘De club, dat zijn wij.’ Een mooie conclusie voor een bijzonder geslaagde en gemoedelijke avond.