9 miljoen tafeltennissers!

(Bron: NTTB.nl 24-aug) 
Uit het onderzoek dat het Mulier Instituut heeft gehouden onder de Nederlandse bevolking, blijkt dat 9 miljoen mensen wel eens getafeltennist hebben! 

Van deze 9 miljoen mensen hebben ongeveer 300.000 Nederlander de tafeltennissport beoefend in de afgelopen 12 maanden. En een groot deel daarvan waarschijnlijk in de afgelopen weken, want tafeltennis wordt door velen van hen vooral op de camping gespeeld.

Het onderzoek gedaan is onder personen vanaf 16 jaar, waardoor het totaal aantal beoefenaren van de sport nog veel hoger ligt. Tafeltennis is immers een spel dat met name door kinderen wordt gespeeld. Tafeltennis wordt als sport daarentegen relatief meer door ouderen beoefend: driekwart van de leden van de Tafeltennisbond zijn ouder dan 18 jaar. Passen we deze kennis toe op de onderzoeksgetallen, dan is het misschien niet eens overdreven om te stellen dat het aantal mensen dat wel eens gespeeld heeft rond de 12 miljoen ligt. Ook als we het percentage dat wel eens gespeeld heeft (69%) toepassen op de totale Nederlandse bevolking (17,1mln; juni 2017) dan komen we in de buurt van de 12 miljoen mensen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat circa 800.000 Nederlanders waarschijnlijk wel weer zullen gaan tafeltennissen in de toekomst. Een relatief klein aantal doet dat als aangeslotene bij een Tafeltennisvereniging: slechts 8% van degenen die in de afgelopen 12 maanden hebben getafeltennist, zijn lid van een club.

Ruim 50% heeft de sport beoefend op de camping/hotel/jeugdherberg, gevolgd door 26% op het schoolplein. De Tafeltennisbond start binnenkort een project om alle tafels op schoolpleinen, campings en andere plaatsen in beeld te brengen.